Đái ra sỏi chỉ sau 7 ngày uống thuốc.

          Sỏi thận là gì? Bệnh sỏi thận Sỏi thận là hiện tượng trong đài bể thận, đài thận có sự xuất hiện của một hoặc nhiều viên sỏi. Sỏi thận thực chất là sự kết tinh lâu ngày của những chất lắng đọng trong nước tiểu, và tùy theo thời gian lắng đọng mà viên sỏi có kích thước khác nhau, do đó...