Đừng để suy thận ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn

Tại Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận và hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Số người bị suy thận chiếm khoảng 6.73% dân số Việt Nam. Trong số đó thì rất nhiều trường hợp suy thận không được phát hiện và điều trị sớm nên chuyển sang giai đoạn...